JAK TO DZIAŁA

MIESZANY PROGRAM SZKOLENIOWY RO DBT

Program RO DBT Blended Learning składa się z 3 poziomów:

  1. Poziom 1: 6 webinarów na żądanie wyjaśniających podstawy RO DBT.
  2. Poziom 2: Ponad 25 webinariów na żądanie, w których szczegółowo opisano, jak skutecznie dostarczać RO DBT.
  3. Poziom 3: webinaria na żywo lub warsztaty osobiste uczące konkretnych umiejętności RO DBT

Polskie Towarzystwo RO DBT

Poziomy te są obecnie tłumaczone na język polski we współpracy z Polskim Towarzystwem RO DBT.

Mamy nadzieję wydać poziom 1 w języku polskim przed końcem 2021 roku.

Możesz obejrzeć bezpłatne webinarium porównujące standard DBT z RO DBT, rejestrując swoje zainteresowanie za pomocą przycisku poniżej.