Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Opis

Zarówno Radykalnie Otwarta Terapia Dialektyczno-Behawioralna (RO DBT; Lynch, 2018) jak i Terapia Dialektyczno-Behawioralna (DBT; Linehan, 1993) opierają się na filozofii dialektycznej i terapii behawioralnej. Mimo to, zasadniczo różnią się jako podejścia i skupiają się na leczeniu przeciwległych biegunów dialektyki samokontroli. Terapia DBT została stworzona do pracy z pacjentami charakteryzującymi się cechami związanymi z niedostateczną kontrolą, takimi jak impulsywność czy dysregulacja emocjonalna, czego najbardziej przejrzystym przykładem jest zaburzenie osobowości typu borderline. Terapia RO DBT została stworzona do pracy z pacjentami charakteryzującymi się cechami związanymi z nadmierną kontrolą, takimi jak nadmierna kontrola emocjonalna czy sztywność, czego najlepszym przykładem są zaburzenia osobowości z wiązki A i C (np. osobowość obsesyjno-kompulsywna).

W tym 1-godzinnym webinarze, Dr. Thomas Lynch, twórca terapii RO DBT i były Starszy Trener DBT, bardziej szczegółowo tłumaczy różnice pomiędzy tymi dwoma podejściami. Celem tego webinaru jest przedstawienie słuchaczom wystarczającej ilości informacji o tych dwóch podejściach terapeutycznych popartych dowodami naukowymi, aby byli w stanie podejmować decyzje o tym, które najlepiej zastosować w którym przypadku. Omówione zostaną tematy takie jak różnice w docelowych populacjach klinicznych, głównych celach terapeutycznych i ich hierarchiach, kluczowych mechanizmach zmiany i różnice pomiędzy radykalną otwartością a radykalną akceptacją. Dodatkowo, dwa szkoleniowe filmiki zademonstrują jak terapia RO DBT wygląda w praktyce, zarówno w formie sesji indywidualnych, jak i grupowych lekcji treningu umiejętności RO DBT.

Cele nauczania

  1. Potrafić wyjaśnić dlaczego pacjenci z niedostateczną kontrolą najprawdopodobniej skorzystają bardziej z terapii DBT, a pacjenci z niedostateczną kontrolą z terapii RO DBT, w oparciu o zrozumienie głównych trudności pacjentów i pierwszorzędowych celów terapeutyczne w każdym z podejść.
  2. Potrafić zastosować nową wiedzę na temat pacjentów z niedostateczną i nadmierną kontrolą, DBT i RO DBT na pożytek diagnozy pacjentów i wyboru sposobu pracy we własnej praktyce klinicznej.