Course Category: Polish

Brakująca Dialektyka: Czym Się Różni RO DBT od DBT

Opis Zarówno Radykalnie Otwarta Terapia Dialektyczno-Behawioralna (RO DBT; Lynch, 2018) jak i Terapia Dialektyczno-Behawioralna (DBT; Linehan, 1993) opierają się na filozofii dialektycznej i terapii behawioralnej. Mimo to, zasadniczo różnią się jako podejścia i skupiają się na leczeniu przeciwległych biegunów dialektyki[...]

Read more